TENGEO Powerheat

1.   Proč solární elektrárna TENGEO?

Protože dokáže snížit návratnost solární elektrárny o dva roky.

Často se setkáváme s dotazy, proč si vybrat TENGEO. V tomto článku se Vám pokusíme jednoduše popsat výhody elektrárny TENGEO oproti konkurenčním produktům a tím tak tyto dotazy jednoduše vysvětlit. Celý článek vychází z reálného průměru několika instalací u našich zákazníků.

Následující grafy ukazují porovnání solární elektrárny TENGEO s běžnými konkurenčními produkty.

  • Elektrárna bez řízení

Solární elektrárna, která nemá řízení, a je jednoduše implementovaná do objektu. Energie je spotřebovávaná pouze spotřebiči, které jsou v chodu v době výroby (lednice, pračka, …).

  • Elektrárna bez řízení tepelného čerpadla

Solární elektrárna, která dokáže řídit elektrokotle, ale nedokáže řídit tepelné čerpadlo. Tento případ je realizován nejčastěji.

  • Elektrárna s TENGEO

Solární elektrárna s plnohodnotným řízením od TENGEO, která se v článku dále popisuje.

Popis grafů

  • Přetok do distribuční soustavy (DS)

Energie, která se nezužitkovala, a přetekla do distribuční soustavy.

  • Spotřeba tepelného čerpadla (TČ) akumulační

Energie, která byla zužitkovaná podle predikcí. Předtopení nebo předchlazení domu je dáno podle uživatelského nastavení.

  • Spotřeba tepelného čerpadla (TČ) běžná

Energie spotřebovaná na klasický chod tepelného čerpadla.

  • Spotřeba domu z fotovoltaické elektrárny (FVE)

Energie spotřebovaná klasickými spotřebiči, které nelze ovládat (osvětlení, lednice, …).

  • Spotřeba elektrokotle (EK) z Fotovoltaické elektrárny

Energie akumulovaná pomocí elektrokotlů podle uživatelského nastavení flexibility.

Investice do elektrárny (bez tepelného čerpadla) je po dotaci přibližně 157 500 Kč.

Pro porovnání jsou v tabulce vypočteny návratnosti jednotlivých elektráren. Do návratnosti není započítaná návratnost tepelného čerpadla. Pokud by se měla započítat návratnost i tepelného čerpadla, celková návratnost by byla ovlivněna velikostí domu, bývalým tepelným zdrojem a lokalitou. Výsledná data by pak nešla paušalizovat jako u samotné solární elektrárny. Problematiku celkové návratnosti se pokusíme přiblížit v jednom z dalších článků.

Z tabulky je patrné, že elektrárna bez řízení nedává smysl, a pro zákazníka je téměř ztrátová. Regulovaná elektrárna zkrátí návratnost na polovinu. Pokud je elektrárna regulovaná systémem TENGEO, může být návratnost oproti dobře regulované elektrárně zkrácena o další dva roky. Do návratnosti není započítán růst cen energií. Vzhledem k vývoji cen bude výsledná návratnost příznivější. Jaký je funkční rozdíl mezi regulovanou elektrárnou a elektrárnou regulovanou od TENGEO? Čtěte dál.

2. Produkty TENGEO

TENGEO je ucelený systém, který nabízí energetické i funkční propojení celého domu. Produkty jsou rozdělené do dvou velkých skupin, solární elektrárna a tepelné čerpadlo, přičemž každá nabízí několik verzí.

Průnikem těchto skupin je ojedinělý produkt, který spojuje výhody obou zařízení, a integruje je do jednoho celku. Vlajková loď produktů TENGEO je jednotka powerheat+. Naše zařízení lze modulárně kombinovat. Nabízíme řešení i pro zákazníky, kteří od nás již mají solární elektrárnu nebo tepelné čerpadlo.

3. Jak to celé funguje?

Jednotka TENGEO Powerheat, případně kombinace jednotek TENGEO power a TENGEO heat, znamená kromě kvalitních komponent především přidanou hodnotu řídicího systému.

TENGEO Powerheat nabízí ucelené řešení, které vytvoří elegantní instalaci.

Řízení využívá energii z fotovoltaické elektrárny s ohledem na maximální využití v místě instalace. Pokud je připojeno tepelné čerpadlo, je využíváno přednostně kvůli vyšší efektivitě systému. Energii lze akumulovat do teplé užitkové vody, předehřevu teplé užitkové vody, topení do akumulační nádrže, chlazení do akumulační nádrže, topení do vzduchotechniky, chlazení do vzduchotechniky, vytápění bazénu a chlazení i topení splitovou klimatizací.

Tepelné čerpadlo je řízeno podle požadavku a aktuálního přebytku energie v rozsahu 15–100 %. S ohledem na životnost tepelného čerpadla musí být zajištěna stabilita dodávky energie v minimálním množství pro základní běh kompresoru. Nelze tedy s rychlou změnou elektrárny regulovat rychlou změnu výkonu kompresoru. Jinými slovy, kompresor kopíruje hodnotu přebytku s průměrem za časové období.

V době, kdy je nižší spotřeba tepelného čerpadla, než je přebytek energie, jsou řízeny elektronické patrony s velmi rychlou reakční dobou. Elektrokotel jsou regulované v rozsahu 1-100 % na každé fázi zvlášť a tím je zajištěna asymetrie celého systému. Maximální hodnoty předehřevu pro tepelné čerpadlo i elektronické patrony lze uživatelsky přenastavit, avšak jsou limitně hlídané servisním nastavením. Pokud se teploty v nádržích blíží maximálním hodnotám, lze aktivovat navázané systémy jako je regulace teploty v domě a energii distribuovat dál.

4. Není nastavení složité?

Systém se chová jako empatický sluha“

Aktuálně využíváme čtvrtou, zcela předělanou, verzi SW, která je navržena pro snadnou orientaci a ovládání. Vzhledem k možnostem rozšíření ovládání na kompletně celý dům se aplikace automaticky upravuje podle instalovaných komponent. Jinak řečeno, v aplikaci nelze nastavit to, co tam není, a aplikace si tak zachovává jednoduchost. Všechny funkce jsou dostupné skrze internet. Ovládání je tvořeno netradiční filozofií. Systém se nechová jako SW, ale jako sluha:

System se stará o veškeré komponenty v domě a dělá rutinní úkony, které si s ním domluvíte. Nepředstavujte si jej jako obyčejného sluhu, má znalosti fyziky, perfektně zvládá obnovitelné energie, ovládá vaše instalovaná zařízení, bezpečnost a respektuje vaše pohodlí. Snaží se Vás potěšit a Vy si nevědomky všímáte, že se o vše dobře stará.

Nastavení aplikace je prvotní domluva se sluhou, kde mu určíte vaše požadavky. Takto se chová i běžná aplikace. Rozdíl je v tom, že běžný systém se snaží přesně dodržet předepsané hodnoty bez ohledu na okolí. V TENGEO lze ale určit i flexibilitu, kterou jste schopni akceptovat, a sluha tak může přemýšlet například o tom, zda má čekat s vytápěním na později kvůli výrobě elektrárny nebo má chladit pouze z přebytků, a nespočet dalších situací. To vše uživatelsky zvolenou flexibilitou. Čím víc technologií se aplikuje do systému, tím empatičtější sluha bude. Připojte zabezpečení a sluha ví, kdy jste doma. U regulace vzduchotechniky, světel, zásuvek, cirkulace a další komponent lze nastavit, co má v přítomnosti a nepřítomnosti dělat.

Nastavení aplikace je prvotní domluva se sluhou, kde mu určíte vaše požadavky. Takto se chová i běžná aplikace. Rozdíl je v tom, že běžný systém se snaží přesně dodržet předepsané hodnoty bez ohledu na okolí. V TENGEO lze ale určit i flexibilitu, kterou jste schopni akceptovat, a sluha tak může přemýšlet například o tom, zda má čekat s vytápěním na později kvůli výrobě elektrárny nebo má chladit pouze z přebytků, a nespočet dalších situací. To vše uživatelsky zvolenou flexibilitou. Čím víc technologií se aplikuje do systému, tím empatičtější sluha bude. Připojte zabezpečení a sluha ví, kdy jste doma. U regulace vzduchotechniky, světel, zásuvek, cirkulace a další komponent lze nastavit, co má v přítomnosti a nepřítomnosti dělat.

Proč tepelné čerpadlo se solární elektrárnou od TENGEO?

Téměř 5 let zkušeností s propojením solární elektrárny a tepelného čerpadla

Při vybírání dodavatele je třeba si dát pozor a pečlivě vybrat. Řízení solární elektrárny s tepelným čerpadlem je složitý proces. Jsou nutné zkušenosti. Naše první propojující instalace u zákazníka proběhla v roce 2016, přičemž vývoj první verze začal o rok dříve. Od té doby jsme získali velké množství dat a zkušeností, podle kterých byl systém dál vyvíjen. Zrealizovali jsme několik instalací v bytových domech, kde jsou tepelná čerpadla řízena kaskádně podle výkonu solární elektrárny. Novinky byly implementovány do systému, který vznikl v roce 2009 a těžil z více jak 15 let zkušeností firmy TENAUR s.r.o.

Aktuálně je na trhu plno firem, které nabízejí solární elektrárnu s tepelným čerpadlem a dělí se do dvou skupin. Ta první skupina instaluje solární elektrárny a tepelné čerpadlo. Ta druhá instaluje tepelné čerpadlo se solární elektrárnou. Rozdíl je v tom, že první skupina nainstaluje dvě zařízení, které spolu spolupracují jen na papíře (Aby bylo možné získat dotaci) a tepelné čerpadlo je pouze běžný spotřebič bez návaznosti na aktuální výrobu elektrárny. Problém je, že většina trhu dnes nabízí první variantu. Firem, které patří do druhé skupinu je velmi málo.

Obranou proti firmám z první skupiny jsou dloubavé dotazy. „Jak vaše spojení tepelného čerpadla se solární elektrárnou funguje?“ Ptát se na funkční propojení a nechat si vždy celý systém vysvětlit. A pozor, vždy neplatí drahé rovná se kvalitní. Energetický rozdíl je ukázán v první kapitole.